Adresář

Recepce / Objednání pacientů: telefon: 325 505 111 / mobil: 607 004 550

Správa
Ředitelství
jednatel Dr. Ing. Ivan Oliva 325 505 206 reditelstvi(áČ)nemnbk.cz
sekretariát Petra Hoffmannová 325 505 264 hoffmannova.petra(áČ)nemnbk.cz
náměstek LPP MUDr. Dušan Kolařík 325 505 251 kolarik.dusan(áČ)nemnbk.cz
náměstek TP Ing. Michal Breda 325 505 260 breda.michal(áČ)nemnbk.cz
náměstek OE Ing. Martin Dařílek 325 505 348 darilek.martin(áČ)nemnbk.cz
vedoucí ICT a ÚZP Ing. Zdeněk Kuchař 325 505 228 kuchar.zdenek(áČ)nemnbk.cz
fax 325 505 357
Ekonomické oddělení
hlavní účetní Jiří Čermák 325 505 346 cermak.jiri(áČ)nemnbk.cz
účetní Jana Procházková 325 505 346 prochazkova.jana@nemnbk.cz
vedoucí pers. Mgr. Nela Gvoždiaková 737 847 286 gvozdiakova.nela(áČ)nemnbk.cz
personalistka Václava Holasová 325 505 349 holasova.vaclava(áČ)nemnbk.cz
personalistka Ilona Holobradová 325 505 347 holobradova.ilona(áč)nemnbk.cz
pokladna Monika Vaníčková 325 505 351 vanickova.monika(áČ)nemnbk.cz
Technicko-provozní oddělení
ved. provozní technik Přemysl Jáchym 325 505 321 jachym.premysl(áČ)nemnbk.cz
provozní technik Zbyšek Kruliš 325 505 329 krulis.zbysek(áČ)nemnbk.cz
Technicko – administrativní pracovník Dixitová Markéta 325 505 322 dixitova.marketa(áČ)nemnbk.cz
sklad MTZ a SZM Jitka Hladíková 325 505 327 hladikova.jitka(áČ)nemnbk.cz
stravovací provoz Štěpánka Modlíková 325 505 325 modlikova.stepanka(áČ)nemnbk.cz
vrátnice 325 505 410
Oddělení ICT, ÚZP a kontrolingu
technik ICT Martin Jirousek 325 505 228 jirousek.martin(áČ)nemnbk.cz
odborný referent pro ZP Jana Volfová 325 505 229 volfova.jana(áČ)nemnbk.cz
odborný referent pro ZP Soňa Poupová 325 505 345 poupova.sona(áČ)nemnbk.cz
Zdravotnické provozy – lůžková část
Gynekologicko-porodnické oddělení
primář MUDr. Dušan Kolařík Ph.D. 325 505 251 kolarik.dusan(áČ)nemnbk.cz
vrchní sestra Lenka Komárková 325 505 232 komarkova.lenka(áČ)nemnbk.cz
sesterna gynekologie, porodnice 325 505 253
Chirurgické oddělení včetně traumatologie
primář MUDr. Vladimír Marek 325 505 331 marek.vladimir(áČ)nemnbk.cz
zástupce primáře MUDr. Václav Panáček 325 505 210 panacek.vaclav(áČ)nemnbk.cz
vrchní sestra Ivana Vejvodová 325 505 336 vejvodova.ivana(áČ)nemnbk.cz
sesterna přízemí 325 505 334
sesterna 1. patro 325 505 335
Interní oddělení
primář MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D. 325 505 290 strauch.branislav(áČ)nemnbk.cz
zástupce MUDr. Karel Doležal dolezal.karel(áČ)nemnbk.cz
vrchní sestra Lucie Přibylová 325 505 213 pribylova.lucie(áČ)nemnbk.cz
sesterna interna 3 325 505 275
sesterna 1 D 325 505 278
sesterna 2 D 325 505 276
JIP pro interní obory a chirurgické obory včetně traumatologie
vrchní sestra Lenka Bláhová 325 505 436 blahova.lenka(áČ)nemnbk.cz
sesterna JIP 325 505 423
Neonatologický ordinariát
vedoucí lékař MUDr. Radomír Pavluv 325 505 261 pavluv.radomir(áČ)nemnbk.cz
vrchní sestra Lenka Komárková 325 505 232 komarkova.lenka(áČ)nemnbk.cz
sesterna novorozenci 325 505 256
Dlouhodobá ošetřovatelská péče
sesterna DLP 325 505 275
Sociální pracovnice
soc. pracovnice Barbora Jánská 325 505 265 janska.barbora(áČ)nemnbk.cz
Zdravotnické provozy – ambulantní část
recepce objednávání pacientů 325 505 111 recepce(áČ)nemnbk.cz
LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI PRO DOSPĚLÉ
ambulance 325 505 292
Interní ambulance
vedoucí lékař MUDr. Branislav Štrauch
staniční sestra Alena Kupcová 325 505 280
ambulance 1 budova D 325 505 280
ambulance 2 budova D 325 505 279
Chirurgická ambulance
vedoucí lékař MUDr. Vladimír Marek
staniční sestra Martina Šimonová 325 505 340 simonova.martina(áČ)nemnbk.cz
sesterna budova B 325 505 340
ambulance 1 budova B 325 505 360
ambulance 2 budova B 325 505 363
Gynekologická ambulance
vedoucí lékař MUDr. Dušan Kolařík kolarik.dusan(áČ)nemnbk.cz
staniční sestra Lenka Komárková 325 505 232 komarkova.lenka(áČ)nemnbk.cz
ambulance 1 budova A 325 505 268
ambulance 2 budova A 325 505 257
externí ambulance Milovice 325 533 131
externí ambulance Křinec 325 588 202
externí ambulance Rožďalovice 325 593 638
Ambulance bolesti (Algeziologie)
lékař (pouze Pá) MUDr. Lenka Vaňková 325 505 226
Anesteziologicko-resuscitační stanice
primář MUDr. Alan Konopásek 325 505 430 konopasek.alan(áČ)nemnbk.cz
vrchní sestra Lenka Bláhová 325 505 436 blahova.lenka(áČ)nemnbk.cz
Centrální operační sály
vrchní sestra Lenka Jánská 325 505 442 janska.lenka(áČ)nemnbk.cz
Centrální sterilizace
vrchní sestra Lenka Jánská 325 505 442 janska.lenka(áČ)nemnbk.cz
Dětská ambulance
lékař MUDr. Radomír Pavluv 325 505 261 pavluv.radomir(áČ)nemnbk.cz
Diabetologická ambulance
lékař MUDr. Arnošt Václavíček 325 505 236 vaclavicek.arnost(áČ)nemnbk.cz
Gastroenterologická ambulance
lékař MUDr. Karel Doležal 325 505 274 dolezal.karel(áČ)nemnbk.cz
Kardiologická ambulance
lékař MUDr. Markéta Richterová 325 505 238 richterova.marketa(áČ)nemnbk.cz
Krční,ušní,nosní ambulance (ORL)
lékař MUDr. Félix Ndzahabato 325 505 223 ndzahabato.felix(áČ)nemnbk.cz
Laboratoř
vedoucí lékař MUDr. Vladimír Temlík 325 505 286 temlik.vladimir(áČ)nemnbk.cz
vedoucí laborantka Dana Klicperová 325 505 309 klicperova.dana(áČ)nemnbk.cz
odběry krve
poliklinika VV 325 505 214
Ortopedická ambulance
lékař MUDr. Jan Dobiáš 325 505 340
Patologické oddělení
ved. lékař MUDr. Vadim Stolnyi 325 505 249 stolnyi.vadim(áČ)nemnbk.cz
vedoucí laborantka Marie Podoláková 325 505 209 podolakova.marie(áČ)nemnbk.cz
Plicní oddělení
lékař MUDr. Šárka Klimešová, Ph.D. 325 505 307 klimesova.sarka(áČ)nemnbk.cz
RDG oddělení
primář MUDr. Pavel Knytl 325 505 295 knytl.pavel(áČ)nemnbk.cz
vedoucí RDG asistent Martin Kraus 325 505 297 kraus.martin(áČ)nemnbk.cz
příjem RTG, CT, SONO 325 505 219
Rehabilitační oddělení
vedoucí lékař MUDr. Renata Hájková 325 505 283 hajkova.renata(áČ)nemnbk.cz
vedoucí fyzioterapeut Hana Fritzlová 325 505 300 fritzlova.hana(áČ)nemnbk.cz
fyzioterapeut Mgr. Tomáš Krajíček, Cert. MDT 325 505 301 krajicek.tomas(áČ)nemnbk.cz
Revmatologická ambulance
lékař (pouze Po – Čt) MUDr. Eva Šroglová 325 505 226 sroglova.eva(áČ)nemnbk.cz
lékař (pouze Pá) 325 505 227