Anesteziologické přístroje na pracoviště Centrálních operačních sálů Nemocnice Nymburk s.r.o.

Odkaz na VZMR: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/17V/00002330