Anesteziologicko-resuscitační oddělení


Zajišťuje kompletní anesteziologickou péči, což je soubor postupů zajišťujících znecitlivění celkové či místní nutné k provedení operačních výkonů. Naše moderní vybavení umožňuje provádět anesteziologickou péči na vysoké úrovni, plně v souladu s posledními doporučenými postupy odborné společnosti. Provádí celkové znecitlivění, nervové blokády (periferní i centrální). Disponuje plně vybaveným dospávacím pokojem v prostoru centrálních operačních sálů pro bezprostřední pooperační sledování a péči. Na vyžádání zajišťujeme pooperační analgezii na ostatních odděleních a ve spolupráci s gynekologicko-porodnickým oddělením zajišťujeme porodnickou analgezii (páteřní znecitlivění).

Toto pracoviště zajišťuje i poskytování resuscitační péče o pacienty se selháním základních životních funkcí (dýchání, krevní oběh, vědomí).
Tuto péči poskytuje nejen pacientům dopraveným z terénu posádkou RLP (Rychlé lékařské pomoci), ale i v celém areálu nemocnice a o tyto pacienty pečuje i po jejich umístění na Jednotku intenzivní péče naší nemocnice, případně zajišťuje jejich přeložení na vyšší specializovaná pracoviště.

Každý týden je v provozu též analgeziologické ambuance určená pro pacienty s chronickou bolestí, provozovaná v prostorách polikliniky. Anagetické Invazivní ambulantní výkony se provádějí v pavilonu operačních sálů.

Od 15.9.213 odd. vede MUDr. Alan Konopásek, kvalifikovaný anesteziolog s II. atestací, který dlouhodobě pracoval jako konziliář ARO ortopedické kliniky pražské fakultní nemocnice. Zástupcem primáře je MUDr. Jan Kilián, anesteziolog s II. atestací, též s praxí ve velké pražské nemocnici. Tým doplňují další atestovaní lékaři se způsobilostí v oboru, takže je zajištěna i během všech pohotovostích služeb přítomnost kvalifikovaného anesteziologa.

Kontakty
Vedoucí lékař Alan Konopásek 325 505 430
Vrchní sestra Lenka Bláhová 325 505 436
Umístění
Operační sály se nachází v budově “H”
Fotogalerie