Částečné ukončení nařízení zákazu návštěv

information-clipart-6

S platností od 26.2.2019 dochází na chirurgickém a gynekologicko-porodnickém oddělení k ukončení platnosti nařízení o zákazu návštěv.
Na interním oddělení a odděleních JIP zákaz návštěv nadále trvá.