Centrální operační sály


Operační sály jsou tři: aseptický sál pro kostní operace, sál pro gynekologické operace a sál pro břišní operace. Všechny sály jsou vybavené nejmodernější technikou: laminární klimatizací, centrálním rozvodem medicinálních plynů, přístroje pro podávání celkové anestézie (narkózy), pojízdný rentgen s C ramenem, 2 laparoskopické věže a moderní elektrokautery. Sterilizaci nástrojů a materiálu zajišťuje oddělení Centrální sterilizace.

Operační sály plně vyhovují hygienickým předpisům a normám EU.

Kontakty
Sestra: Lenka Jánská 325 505 336
Umístění
Operační sály se nachází v budově “H”
Fotogalerie