Centrum pro řešení kýly

Od 1.října 2012 naše nemocnice získala status “Centra pro řešení kýly” a stala se tak jedním z několika zdravotnických pracovišť, které se systematicky a koordinovaně věnují problematice řešení kýly. Být “Centrem pro řešení kýly” znamená, že veškerá léčba tohoto onemocnění, tj. diagnostika, operační technika a pooperační péče, podléhá standardizovaným postupům, které jsou dodržovány napříč jak českými, tak evropskými Centry pro řešení kýly. Koordinaci a dodržování těchto standardů zaštiťuje společnost ETHICON, Johnson & Johnson.

Toto centrum zajišťuje komplexní péči o nemocné s kýlou v novodobém pojetí. Techniky operování kýl i používaných materiálů prošly v posledních letech dynamickým vývojem a výsledky jsou srovnávány na mezinárodní úrovni. Odborná spolupráce s přímou vazbou na Evropskou herniologickou společnost je základním programem Center pro řešení kýly. Úspěch léčby odpovídající současným světovým trendům je naší prioritou. Zkušený a pravidelně proškolovaný tým lékařů nabízí specializovanou péči začínající vyšetřením pacienta v kýlní poradně, kam může nemocný s kýlou přijít bez objednání. Zde proběhne i informace o celém průběhu léčení. Další přínosem centra je i společná kontrola kvality péče, kde každý případ je evidován a jeho výsledky jsou vyhodnocovány a porovnávány s ostatními centry.

Materiály o problematice kýly jsou k dispozici:
Kýla – možnosti chirurgického řešení
Zásady práce centra pro řešení kýly