Chirurgie, vč. traumatologie


Oddělení chirurgie včetně traumatologie je akreditovaným pracovištěm národního vzdělávacího programu v oboru chirurgie. Poskytuje diagnostiku a léčbu nemocí v oblasti všeobecné a úrazové chirurgie vč. akutních stavů s přednostním řešením miniinvazivními technikami.

Hlavní náplní oddělení je chirurgická léčba nemocí trávicího traktu vč. nádorových onemocnění, náhlých příhod břišních, komplexní léčení kýl, nemocí žlučníku a slepého střeva. Většina těchto výkonů je řešena miniinvazivně – laparoskopicky, mnoho výkonů jsme schopni zajistit v rámci režimu jednodenní chirurgie. Dále provádíme obecné výkony celého chirurgického spektra, operace křečových žil, hemoroidů apod.

Druhým základním programem je traumatologie. Specializovaný tým je schopen poskytnout komplexní diagnostiku a léčení poranění pohybového ústrojí vč. artroskopií. Léčení i velmi komplikovaných úrazů má v naší nemocnici dlouhodobou tradici. Široký rejstřík výkonů v kombinaci s vysokou erudicí operačního týmu znamená mnoho úspěšně vyléčených a spokojených pacientů.

Vysoce kvalifikovaná práce našich specialistů se ale neobejde bez kvalitního zajištění spolupracujícími týmy: Radiodiagnostickým oddělením s trvalou dostupností počítačové tomografie a ultrazvukového vyšetření, endoskopickým a onkologickým oddělením s dostupností bioptické služby a možností okamžitého odečtení tkáňových vzorků. Samozřejmostí je rovněž trvalá dostupnost laboratorních vyšetření.

Chloubou nemocnice je zcela nový operační trakt s třemi moderně vybavenými operačními sály a mezioborovou jednotkou intenzivní péče, zajišťující kvalitní pooperační podporu pro pacienty. Lůžková oddělení postupně procházejí rekonstrukcí s cílem poskytnutí co nejvyššího komfortu pro naše nemocné.

Lékaři i ostatní zdravotnický personál se pravidelně zúčastňují školících akcí, které zvyšují odbornou úroveň.

Všem svým klientům přejeme co nejpříjemnější pobyt a co nejrychlejší návrat do normálního života.

Pozn: Prosíme návštěvy, aby na oddělení nepřinášely květiny.

Kontakty
Primář MUDr. Vladimír Marek 325 505 331
Zástupce primáře MUDr. Václav Panáček 325 505 210
Vrchní sestra Ivana Vejvodová 325 505 336
Lůžka přízemí Kateřina Papoušková 325 505 334
Lůžka první patro Eva Kosová 325 505 335
JIP Lenka Bláhová 325 505 436
Umístění
Lůžka: přízemí a 1. patro budovy A
Lůžka JIP: Budova H
Návštěvní hodiny
Lůžka: po – ne 14:00 – 18:00
Lůžka JIP: po – ne 14:00 – 16:00
platí pro návštěvy na pokojích pacientů, možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení
Akreditace
Chirurgické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně.
Fotogalerie