Dotazníky spokojenosti

V případě zájmu žádáme o vyplnění níže uvedených dotazníků, za které děkujeme:

Dotazník pro hospitalizované pacienty

Dotazník pro ambulantní pacienty

Dotazník pro pacientky na porodnickém oddělení