Gynekologicko-porodnické oddělení > Poradny

Specializované poradny gynekologické ambulance

Všechny specializované gynekologicko-porodnické poradny jsou provozovány v prostorách gynekologické ambulance v areálu nemocnice.

Ultrazvuková diagnostika

Ordinační doba: Po 10:00-12:00, St 10:00-12:00, Čt 10:00-12:00
Screening I.trimestru těhotenství: Po 8:00-9:30, St 8:00-9:30, Čt 8:00-9:30
3D ultrazvuk: Čt od 16:00 (pouze objednaní)

Nutné telefonické objednání na telefonu 325 505 257 nebo 325 505 111.

Pracujeme na nejmodernějším dostupném ultrazvukovém přístroji GE Voluson E8, který umožňuje zobrazení ve všech obvyklých režimech (2D, B, D, PD, CW, M), ale umožňuje také celou řadu zpracování a úprav obrazových informací, aby bylo dosaženo špičkové kvality zobrazení. Samozřejmostí je v současnosti také trojrozměrná rekonstrukce obrazu (zobrazení ve 3D a 4D režimech). Přístroj je vybaven nejkvalitnějšími širokopásmovými sondami jak pro abdominální tak pro vaginální vyšetření (včetně 3D a 4D zobrazení).

Údaje získané při těchto vyšetřeních jsou přenášeny na centrální úložiště a zde jsou archivovány. Jsou tak jednak dokonale chráněny proti poškození, jednak je možné získané obrázky a videa prohlížet na každém počítači připojeném do Nemocničního informačního systému. Pomocí systému PACS můžeme také data posílat do jiných zdravotnických zařízení vybavených tímto systémem. Toho lze využít také pro konzultaci výsledků s vyššími pracovišti bez toho, že by pacient musel osobně absolvovat další vyšetření na jiném pracovišti.

Naši specializovaní lékaři disponují certifikáty pro superkonziliární vyšetření v gynekologii a porodnictví, pro screeningové vyšetření i pro specializovaný urogynekologický ultrazvuk.

Těhotenská (prenatální) poradna

Ordinační doba: : Po 8:00-12:00, St 08:00-12:00, Pá 08:00-12:00

Možno navštěvovat bez objednání

Těhotné ženy jsou do péče naší prenatální poradny odesílány svými ošetřujícími gynekology nejčastěji ve 36.-37. týdnu těhotenství. Výhodné je to zejména proto, že mají ženy dostatek času seznámit se s prostředím i personálem porodnice. Lékaři a porodní asistentky mohou lépe naplňovat individuální přístup k těhotné ženě a mohou také včas odhalit případná zdravotní rizika, která mohou být spojena s vedením porodu.

Při pravidelných návštěvách poradny kontrolují lékaři celkový stav budoucí maminky (hmotnost, otoky, krevní tlak, velikost dělohy), provádí vyšetření moči na přítomnost bílkoviny a cukru, zevní a vaginální vyšetření a samozřejmě také sledují stav plodu pomocí kardiotokografu, kontrolují ozvy plodu a provádí ultrazvuková vyšetření. Kontroly obvykle probíhají do 40. týdne 1x za týden, po 40. týdnu 2x týdně, v případě potřeby i častěji.

Poradna pro rizikové těhotenství

Ordinační doba: Út 09:00 – 11:00

„Nutné telefonické objednání na telefonu 325 505 257 nebo 325 505 111.“

Vzhledem k tomu, že do těhotenství vstupují ženy vyššího věku a/nebo s nejrůznějšími nemocemi, evidujeme stále více tzv. „rizikových těhotenství“, které vyžadují vysoce specializovanou péči. Kandidátky pro tuto poradnu vybíráme sami ze skupiny těhotných žen docházejících do naší prenatální poradny. Nicméně pokud má těhotná žena doporučení již od svého ošetřujícího lékaře, může se do rizikové poradny objednat také sama.

Centrum onkologické prevence (COP)

Ordinační doba: Pá: 9:00 – 12:00
Nutné telefonické objednání na telefonu 325 505 257 nebo 325 505 111.

COP je specializovaná ambulance, která se zabývá diagnostikou a léčbou přednádorových změn zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy.

Ženy jsou do centra onkologické prevence odesílány k expertnímu kolposkopickému vyšetření svým ošetřujícím gynekologem obvykle na základě abnormálního nálezu stěru z děložního čípku (tzv. onkologické cytologie) nebo při jakémkoliv jiném podezření na přednádorové onemocnění pohlavních orgánů.

Lékaři v COP jsou specialisté s certifikátem České společností pro cervikální patologii a kolposkopii (CSCPC). Po zhodnocení aktuálního nálezu doporučí další postup – buď pouze sledování vývoje změn, nebo chirurgickou intervenci. Nejčastěji prováděným zákrokem je odběr biopsie (provádí se ambulantně bez nutnosti anestézie), nebo tzv. „konizace“ (v celkové anestézii se elektrickou kličkou odstraní část tkáně děložního čípku). Po ukončení léčby je pacientka předána zpět do péče svého ošetřujícího gynekologa.

Urogynekologická poradna

Ordinační doba: Po: 10:00 – 12:00
Nutné telefonické objednání na telefonu 325 505 257 nebo 325 505 111.

Naše urogynekologická ordinace pečuje o ženy s poruchami močení (nechtěný únik moči – tzv.močová inkontinence, častým nucením na močení, nočním močením, s opakovanými infekcemi močových cest) a se sestupem pánevních orgánů (výhřez dělohy nebo poševních stěn).

Provádíme komplexní diagnostiku těchto problémů, zahrnující klinické a laboratorní vyšetření, ultrazvukové vyšetření dolních cest močových a malé pánve, urodynamické vyšetření (uroflowmetrie, plnící cystometrie, profilometrie), případně také cystoskopie (přímé optické zhodnocení sliznice močového měchýře).

V léčbě uplatňujeme konzervativní léčebné postupy (medikamentózní terapie, nácvik močení, fyzioterapie) i kompletní spektrum korekčních operací. Nejčastějším výkonem používaným k zamezení úniku moči jsou tzv. tahuprosté vaginální pásky (TVT), které se provádějí v různých modifikacích podle konkrétní pacientky a jejího stavu. Rekonstrukční operace ke korekci sestupu pánevních orgánů využívají klasických metod (zejména poševních plastik, ale i dalších prověřených operací), ale také moderních operačních postupů (vstřebatelné implantáty i nevstřebatelné polypropylenové síťky).

Doporučujeme telefonické objednání k vyšetření. Abychom našim pacientkám uspořili čas, doporučujeme, aby již před první návštěvou naší ambulance měly k dispozici následující vyšetření: kultivační vyšetření moči, kultivační vyšetření z pochvy a cytologický stěr z děložního čípku. V případě patologických nálezů těchto vyšetření doporučujeme přeléčení v režii ošetřujícího gynekologa.

Ambulance dětské gynekologie

Ordinační doba: Čt: 08:00 – 14:00
Nutné telefonické objednání na telefonu 325 505 257 nebo 325 505 111.

Dětská gynekologie je především preventivním oborem, který má za cíl předcházet včasnou diagnostikou a léčbou gynekologickým potížím v dospělosti, především poruchám plodnosti. Vyšetření je možné již od kojeneckého věku – k diagnostice a léčbě poruch vývoje a funkce pohlavních orgánů, zánětů a dalších patologií.

Návštěva ordinace dětského gynekologa je žádoucí především v případech:

  • výtoku z pochvy
  • změn na zevních rodidlech dítěte
  • nepravidelného menstruačního krvácení
  • bolestí v podbřišku
  • úrazu rodidel
  • podezření na cizí těleso zavedené do pochvy
  • podezření na předčasnou či opožděnou pubertu

Vyšetřené dívek v naší ambulanci dětské gynekologie je prováděno šetrně tak, aby v žádném případě nedošlo k narušení panenské blány. Běžně používána je funkční cytologie, bakteriologické vyšetření, ultrazvukové vyšetření.

Zajišťujeme také očkování proti rakovině děložního čípku. Pro aplikaci očkovací látky je nejvhodnější 14.rok života dívky (tj. od dovršení 13 let do dovršení 14 let) – v tomto období je vakcína plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Při vyšetřování závažnějších gynekologických onemocnění dětského věku je zajištěna úzká spolupráce s hlavním pracovištěm v oboru dětské gynekologie, fakultní nemocnicí v Praze Motole.