Gynekologicko-porodnické oddělení > Gynekologie

Gynekologie – lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení

Gynekologicko-porodnické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně.

Gynekologické oddělení poskytuje standardní konzervativní i chirurgickou léčbu ženských chorob. Tzv. malé gynekologické výkony (hysteroskopie, operace na děložním čípku nebo zevním genitálu, umělé ukončení těhotenství, kyretáže, atd), se v převážné většině případů provádějí v režimu tzv. jednodenní chirurgie.

Velké operační výkony se provádějí z otevřeného břišního přístupu, z vaginálního přístupu a samozřejmě také laparoskopickou technikou. Spektrum operační léčby zahrnuje všechna nezhoubná onemocnění ženského genitálního systému, ale také časná stádia gynekologických zhoubných nádorů, včetně nádorů prsní žlázy. U závažných a pokročilých stádií zhoubných nádorů úzce spolupracujeme s předními pražskými klinikami (Apolinářská, Motol, Bulovka).

Další informace:
Kontakty
 
MUDr. Dušan Kolařík
Primář MUDr. Dušan Kolařík Ph.D. 325 505 251
Zástupce primáře MUDr. Pavel Dejmal 325 505 245
Vrchní sestra Lenka Komárková 325 505 232
Lůžka   325 505 253
Porodní sál   325 505 254
Umístění
2. patro budovy A
Návštěvní hodiny
po – ne 13:00 – 17:00
platí pro návštěvy na pokojích pacientek, v návštěvní místnosti možno i mimo tyto hodiny, avšak po dohodě s personálem a podle aktuálního stavu na oddělení
Akreditace
Gynekologicko-porodnické oddělení je pracovištěm s akreditací Ministerstva zdravotnictví pro postgraduální vzdělávání lékařů I. stupně.
Fotogalerie