I v loňském roce udržela nemocnice hospodaření v černých číslech

chart pie diagram graph performance hand drawn chart icon

Nemocnice Nymburk s. r. o. dosáhla za uplynulý rok 2014 kladného hospodářského výsledku. Konečný zisk ve výši jednoho a půl milionu korun příznivě ovlivnil zejména meziroční nárůst úhrad od zdravotních pojišťoven. Obecně byl na tomto poli rok 2014 pro nemocnici úspěšný, a to díky dosaženým parametrům v rozhodném období, v roce 2012.

„Za výsledek jsme pochopitelně rádi. Umožnil nám omezení restrikčních nákladových opatření, která jsme přijali v roce 2013 a mohli jsme meziročně navýšit mzdové prostředky o 4,5 milionů korun. Těší nás, že jsme mohli formou mimořádných odměn ocenit práci našich zaměstnanců a vynahradit jim komplikované podmínky pro práci, které mají kvůli přemístění interního oddělení do náhradních prostor, “ říká Ing. Miroslav Hladílek, ředitel nemocnice.

Kladné výsledky, kterých nemocnice stabilně dosahuje od roku 2012, jsou ovšem také výsledkem dlouhodobých úsporných opatření, což zanechalo následky v podobě výrazného opotřebení zdravotnických přístrojů.

„Musíme proto v letošním roce zpracovat plán jejich obnovy, včetně způsobu financování a začneme s obměnou a modernizací,“ dodává Ing. Alena Havelková, jednatelka nemocnice.

Kontakt pro bližší informace:
Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz