Intenzivní péče

Intenzivní péče o chirurgické a traumatologické pacienty
Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti vyžadující intenzivní péči, tzn. zajištění nebo obnovení základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh) a jejich nepřetržité sledování (monitorování). Jde o pacienty po těžkých poraněních, po srdečních a mozkových příhodách, se šokovým stavem, po otravách a poruchami vědomí z různých příčin. Oddělení je přístrojově vybaveno velmi dobře a moderně.

Intenzivní péče o interní pacienty
Na oddělení jsou hospitalizováni pacienti vyžadující intenzivní péči, tzn. zajištění nebo obnovení základních životních funkcí (vědomí, dýchání, krevní oběh) a jejich nepřetržité sledování (monitorování). Jde o pacienty po těžkých poraněních, po srdečních a mozkových příhodách, se šokovým stavem, po otravách a poruchami vědomí z různých příčin. Oddělení je přístrojově vybaveno velmi dobře a moderně.

Pozn: Návštěvy musí při vstupu na oddělení použít ochranný oděv a návleky (jsou k dispozici na vrátnici).

Kontakty
Vrchní sestra JIP Lenka Bláhová 325 505 436
Umístění
Lůžka JIP Chirurgie: Budova H
Lůžka JIP Interny: Budova D
Návštěvní hodiny
Lůžka JIP: po – ne 14:00 – 16:00