Interna má nového primáře

nemocnice

Interní oddělení nymburské nemocnice má od listopadu 2017 nové vedení.  Primářem se stal MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D., který dosud působil jako lékař 3. interní kliniky VFN a odborný asistent 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mezi jeho specializace patří obory interní lékařství a kardiologie.

Rozhodování, zda přijmu nabídku na pozici primáře v nymburské nemocnici, nebylo jednoduché, nejenom proto, že i nadále působím v kardiocentru VFN na částečný úvazek jako člen Centra pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, ale i kvůli dojíždění. Nakonec jsem se rozhodl nabídku přijmout jako osobní výzvu, při které mohu zúročit své dosavadní zkušenosti,“ říká nový primář.

Během necelých dvou měsíců se již stihl plně seznámit s chodem oddělení. Jako svůj hlavní úkol vnímá zajištění provozu interního oddělení týmem lékařů a sester na co nejvyšší odborné úrovni ve prospěch obyvatel nymburského regionu. Velkou prioritu vidí také v dobré komunikaci s pacienty a jejich příbuznými. Nepovažuje za nutné přistupovat k radikálním změnám na oddělení, zaměřit se chce spíše na optimalizaci diagnostického a léčebného postupu na odděleních, optimalizaci spolupráce s okolními zdravotnickými zařízeními a ve speciálních případech i s pracovišti vyššího typu. Stejně tak by rád opětovně pro nymburskou internu prodloužil akreditaci na vzdělávání lékařů v oboru Vnitřní lékařství, což je nutností pro zájem mladých lékařů o práci v nymburské nemocnici.

Všichni víme, že hledání nového primáře interního oddělení bylo v době, kdy se nejenom interny po celé republice potýkají s nedostatkem personálu, náročným úkolem. Naše několikaměsíční úporná snaha ale byla odměněna přijetím nabídky panem doktorem Štrauchem, a já jsem za to nesmírně ráda. Považuji jej za odborníka na svém místě a věřím, že jak jeho specializace, tak i zkušenosti přispějí ke zlepšení renomé našeho interního oddělení,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

 

Kontakt pro bližší informace:
Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz