Interní oddělení Primář – VŘ

Jednatelka společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., Ing. Alena Havelková

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI „PRIMÁŘ INTERNÍHO ODDĚLENÍ„

Požadavky:

Specializovaná způsobilost dle z. č. 95/2004 Sb., v platném znění, v interním oboru.
Platná Licence ČLK pro výkon pozice primáře a vedoucího lékaře, nebo splňuje podmínky
pro vydání licence a licenci doloží nejpozději k dohodnutému datu nástupu.
Zdravotní způsobilost a bezúhonnost.
Výborné komunikační, organizační a řídící schopnosti.
Praxe ve vedoucí funkci výhodou.

Nabízíme:

Nadstandardní platové ohodnocení.
Nástupní bonus.
Možnost bytu 2+1.
Práci na akreditovaném pracovišti.
Týden dovolené navíc.
Kvalitní a finančně zvýhodněné stravování.
Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

Náležitosti přihlášky do VŘ:

Písemná přihláška musí obsahovat název volné pozice, název organizace, jméno a příjmení uchazeče, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a kontaktní údaje včetně telefonního čísla uchazeče, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nezbytné přiložit strukturovaný profesní životopis včetně přehledu dosaženého vzdělání a odborné praxe, kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- stručný nástin koncepce rozvoje interního oddělení (1 A4)
- souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Nástup: dohodou

Přihlášky předejte v obálce s označením „VŘ PRIMÁŘ INTERNY“ osobně na ředitelství nebo zašlete poštou – Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, Nymburk, 288 02, nejpozději do 30.4.2017.

Více informací poskytne obchodně – ekonomický náměstek Ing. Miroslav Hladílek, tel.: 325 505 348.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit.