Jmenování nové jednatelky Nemocnice Nymburk s.r.o. ke dni 9. 4. 2015

historie_p5

Po vzájemné dohodě mezi vedením města a nemocnice byla odvolána jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o. JUDr. Alice Opočenská. Valná hromada přijala její odstoupení ke dni 8.4.2015 a schválila na pozici jednatelky Ing. Alenu Havelkovou, která byla doposud členkou dozorčí rady nemocnice.
Dosud neobsazenou pozici ředitele bude dočasně zastávat stávající obchodně-ekonomický náměstek Ing. Miroslav Hladílek. Jeho úkolem bude především zabezpečení chodu nemocnice. Starosta Města Nymburk Ing. Tomáš Mach byl s prací paní jednatelky JUDr. Opočenské z hospodářského hlediska spokojen, nemocnici dostala do kladných hodnot a velice jí za to děkuje.