Kompenzace regulačních poplatků ze strany SČK

Pacienti mají možnost požádat Krajský úřad Středočeského kraje o dar na úhradu regulačních poplatků uhrazených za zdravotní péči u poskytovatele zdravotních služeb ve Středočeském kraji.

Podmínkou je uhrazení regulačního poplatku v předepsané výši poskytovali zdravotních služeb, následně je možné požádat SČK prostřednictvím formuláře „Žádost o poskytnutí daru na úhradu regulačních poplatků Středočeského kraje“.

Informace SČK k postupu a formuláře Žádost o poskytnutí daru si pacienti mohou vyzvednout na recepci nemocnice.

Kompletní informace jsou na stránkách SČK:

http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zdravotnictvi/regulacni-poplatky/