Konec dojíždění – nymburští pacienti budou mít vlastní dialyzační středisko

presspicture_VIII_testing_dialysis_machine_st_wendel_300[1]
V České republice je zhruba 6 700 pacientů se selháním ledvin, závislých na dialyzační léčbě, kterou jim poskytuje stovka dialyzačních středisek. Nymburk je jedním z měst bez vlastního dialyzačního střediska a několik desítek pacientů musí třikrát týdně dojíždět na pravidelnou léčbu do 30 km vzdálených center v Mladé Boleslavi nebo Kolíně. Již příští rok to bude ale jinak. V Nymburce vyroste jedno z nejmodernějších dialyzačních středisek u nás.

Nové středisko mezinárodní sítě NephroCare, jehož výstavba začala v těchto dnech, najde své prostory v bývalé budově Městské policie v Nádražní ulici. „Jménem naší společnosti bych chtěl velmi poděkovat vedení města i nemocnice za efektivní a vstřícnou spolupráci, díky které bylo možné celý projekt zdárně odstartovat,“ prohlásil Ing. David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care, která je provozovatelem sítě dialyzačních středisek NephroCare a investorem stavby nymburského střediska.

To bude při své činnosti úzce spolupracovat s Nemocnicí Nymburk, kde bude otevřena nefrologická ambulance. „Pro dialyzované pacienty z Nymburka, Poděbrad, Milovic, Lysé nad Labem a celého spádového území naší nemocnice je to velmi dobrá zpráva,“ ocenila vznik nového střediska NephroCare ředitelka nymburské nemocnice Ing. Alena Havelková.

Vybudování nového střediska vítá i vedení města Nymburk. „Dialyzační středisko a nefrologická ambulance rozšíří nabídku poskytované lékařské péče v našem městě a navážou tak na naše rozsáhlé investice do modernizace areálu nemocnice,“ uvedl starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D.

Velkorysé prostory, které bývalá budova Městské policie nabízí, jsou příslibem vysokého komfortu pro budoucí pacienty i ošetřující personál. I když zde, vzhledem ke stavu budovy, nezůstane „kámen na kameni“ a náklady na rekonstrukci dosáhnou výše zhruba 30 milionů korun, je v nymburské Nádražní ulici příležitost vybudovat moderní vysokokapacitní středisko s kvalitním zázemím jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. „Nové dialyzační středisko v Nymburce s kapacitou 16 lůžek bude patřit k těm nejmodernějším v České republice. Poskytne zázemí pacientům na hemodialýze i peritoneálně dialyzovaným. Nabídku léčebných metod jsme letos navíc rozšířili o domácí hemodialýzu, kterou poskytujeme jako jediní v České republice,“ vysvětlil Ing. David Prokeš, ředitel společnosti Fresenius Medical Care.
Nymburské dialyzační středisko bude již jejím sedmým dialyzačním střediskem ve Středočeském kraji. „Všechna naše střediska jsou mimo jiné vybavena pokročilými technologiemi úpravy vody a očišťování krve,“ popsal NephroCare manažer a prokurista společnosti Fresenius Medical Care Ing. Aleš Zacharda. Právě kvalita vody, která je pro dialyzační proces zásadní, je totiž tím, co posouvá úroveň dialyzační péče směrem k vyššímu bezpečí. „Pacientům pravidelně měříme tělesné složení, abychom mohli co nejlépe korigovat úroveň jejich zavodnění. Mezi další poskytované služby patří také péče klinického psychologa, nutričního terapeuta a sociální pracovnice,“ dodal Ing. Aleš Zacharda.
Trend nárůstu selhání ledvin v České republice kopíruje epidemiologickou situaci v Evropě i ve světě a hlavní příčinou tohoto stavu je zvyšující se výskyt diabetu a srdečně-cévních onemocnění. Tyto civilizační choroby poškozují ledviny, a ty pak mohou po víceletém trvání nemoci selhat. Zabránit tomuto nepříznivému trendu by mohla nová úprava preventivní vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR, která zavádí u osob nad 45 let kontrolu ledvinných funkcí.
Fresenius Medical Care je celosvětově největším poskytovatelem produktů a služeb pro pacienty s chronickým selháním ledvin, onemocněním, které celosvětově postihuje přes dva miliony lidí. Prostřednictvím sítě 3 432 dialyzačních středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Africe a v asijsko-pacifické oblasti poskytuje společnost dialyzační léčbu více než 294 tisícům pacientů na celém světě. Fresenius Medical Care je tak celosvětově největším poskytovatelem dialyzační léčby a zároveň i dodavatelem dialyzačních produktů, jako jsou dialyzační přístroje, dialyzátory a ostatní spotřební materiál. V České republice působí od roku 1993 a v současné době zabezpečuje ve svých 24 střediscích péči o více než 1 600 pacientů v chronickém dialyzačním programu.
Hemodialýza – pacientům, kterým selhaly ledviny, může být krev čištěna pomocí speciálního přístroje – tzv. umělou ledvinou. Na tento přístroj se pacienti musejí napojovat obvykle třikrát týdně na dobu čtyř až pěti hodin. Speciální přístroj mimo tělo pacienta odstraňuje z krve co nejvíce toxických látek a přebytečné tekutiny.
Peritoneální (břišní) dialýza – jedná se o dialýzu v domácím prostředí pacienta. Krev je při ní očištěna uvnitř pacientova těla. Touto metodou jsou léčeni i novorozenci a děti se selháním ledvin. Katétrem se do dutiny břišní napustí většinou dva litry dialyzačního roztoku a odpadní látky z krve přejdou do tohoto roztoku přes membránu zvanou pobřišnice (peritoneum).
***************

Více informací o společnosti Fresenius Medical Care získáte na webu www.fresenius.cz.

Další informace o dialyzačních střediscích sítě NephroCare naleznete na webu www.nephrocare.cz.

Kontakt pro média:

Petr Bidlo, PR Manager

Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o.

Telefon: +420 273 037 916

Mobil: +420 739 683 562

E-mail: petr.bidlo@fmc-ag.com