Meziroční vývoj ošetřených pacientů v Nemocnici Nymburk

30342-Clipart-Illustration-Of-A-Financial-Bar-Graph-Of-Two-Silver-Columns-And-One-Tall-Blue-One

Nemocnice Nymburk s.r.o. zaznamenává nárůst atraktivity u pacientů, což dokazuje i stálý růst trendu ošetřených pacientů v průběhu několika posledních let. Zatímco v roce 2011 bylo v nemocnici ukončeno 8 042 hospitalizací na akutních lůžkách všech odborností, v roce 2013 to činilo již 9 863. Obdobná situace je i v ambulantním sektoru, kde na našich specializovaných ambulancích bylo v roce 2013 ošetřeno se svým problémem 69 177 pacientů, v roce 2011 bylo pacientů ošetřeno jen 58 299.

Nemocnice Nymburk s.r.o. poskytuje zdravotní služby v akutní lůžkové péči v odbornostech vnitřního lékařství včetně intenzivní péče, chirurgii včetně intenzivní péče, gynekologii a porodnictví a neonatologii. Dále provozuje i 15 ambulancí ve 12 specializovaných odbornostech.