Návštěvní hodiny

Pravidla pro návštěvy:

Návštěvní hodiny jsou uvedeny pro jednotlivá oddělení vpravo. Jinou dobu návštěvy prosím zkonzultujte s lékařem či zdravotní sestrou příslušného oddělení. Výše uvedené návštěvní hodiny neplatí pro oddělení anesteziologicko-resuscitační, pooperační jednotky a jednotky intenzivní či semiintenzivní péče. Tato pracoviště jsou určena k péči o závažné případy, kterým je přizpůsoben také jejich režim. Návštěvy jsou zde povoleny pouze nejbližším rodinným příslušníkům a se svolením ošetřujícího lékaře.Dále prosíme všechny návštěvníky, aby respektovali zdravotní stav a kondici hospitalizovaných pacientů a přizpůsobili tomu své chování i délku návštěvy, děkujeme. Gynekologie 13:00-17:00
Porodnice 13:00-17:00
Chirurgie 14:00-18:00
Intenzivní péče 14:00-18:00
Interna 14:00-17:00
Novorozenci 13:00-17:00

Před vstupem na oddělení je třeba zakoupit v prodejním automatu návleky, nebo si s sebou přinést domácí obuv na přezutí.