Nemocnice má svůj profil na facebooku

facebook_416x416[1]

Komunikaci s nemocnicí usnadní jak pacientům, tak i všem dalším zájemcům o dění v nymburském zdravotnickém zařízení nově zřízený facebookový profil.

„Naším záměrem je zejména interaktivní komunikace s lidmi zvnějšku nemocnice. Kromě toho, že na něm budeme uveřejňovat veškeré novinky z aktuálního dění v nemocnici, budeme zejména rádi, pokud se na nás veřejnost bude obracet se svými postřehy a podněty. Určitě nás velice potěší případné pochvaly, kterých se nám především za péči na porodnickém oddělení dostává spoustu, ale opravdu uvítáme i informace, které povedou ke zlepšení péče a prostředí v naší nemocnici,“ vysvětluje Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.

Facebookový profil najdete pod odkazem: https://www.facebook.com/nemnb.

Kontakt pro bližší informace:
Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz