Nemocnice znovu získala akreditaci laboratoře oddělení patologie

thumbsup

Nemocnici Nymburk s.r.o. se podařilo v náročném akreditačním procesu obhájit akreditaci laboratoře oddělení patologie. I nadále tak může provádět zpracování bioptického materiálu, tedy z vyšetřované odebrané tkáně stanovit diagnózy lékařem. Touto akreditací si nemocnice zajistila lepší finanční ohodnocení od zdravotních pojišťoven a prokázala vysoké odborné kvality personálu a služeb.

„Osvědčení o akreditaci v rozsahu vyšetření v oboru histopatologie jsme získali již v minulosti a jsem ráda, že se nám to podařilo znovu. Vnímáme jej také jako důkaz kvality jak našich zaměstnanců laboratoře, tak i úrovně technického vybavení,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka nymburské nemocnice.

Rozdíl v minulém osvědčení a současném je v době, po kterou je platné, a ve frekvenci kontrol. První osvědčení bylo uděleno na tři roky s tím, že každý rok laboratoř absolvovala dozorovou návštěvu, která její počínání zhodnotila závěrečnou zprávou. Po třech letech získala nymburská nemocnice osvědčení na pět let a dozorové návštěvy se budou opakovat po 15 měsících.

Kontakt pro bližší informace:

Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz