Nemocnici se podařilo získat další akreditaci

nao

Nemocnice Nymburk s. r. o. splnila požadavek kladený Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a podařilo se jí získat akreditaci pro patologii. Díky ní bude mít od pojišťovny zajištěné platby za činnost na patologickém oddělení.

„Konkrétně nám bylo zasláno Osvědčení o akreditaci pro vyšetření v oboru histopatologie a bylo nemocnici uděleno Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. na základě posouzení akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO 15189:2013,“ upřesňuje Ing. Alena Havelková, jednatelka nymburské nemocnice. Akreditace je platná po dobu následujících tří let, za předpokladu plnění stanovených akreditačních požadavků v souladu s příslušnými předpisy.

Mezi podmínky k získání akreditace patřilo mimo jiné dovybavení histologické laboratoře, pořízení nové digestoře, celková modernizace laboratoře a zajištění bezpečnostních podmínek. Jejím získáním se zvýšila důvěryhodnost a prestiž laboratorních výsledků.

Osvědčení bylo uděleno nedlouho poté, co nemocnice získala prodloužení osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta, které získala od Ministerstva zdravotnictví ČR na počátku letošního roku. Připomeňme, že díky němu může nymburská nemocnice pracovat na pozitivních výsledcích v prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu, jaké vykazovala v této oblasti v posledních letech.

„Získané či prodlužované akreditace jsou pro nás důkazem kvality odvedené práce našich odborníků a potvrzení, že postupné přístrojové obměny a vybavování oddělení a laboratoří jsou kroky správným směrem,“ uzavírá jednatelka.

Osvědčení Patologie

Kontakt pro bližší informace:
Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz