Gynekologicko-porodnické oddělení > Novorozenci

Novorozenci – lůžková část gynekologicko-porodnického oddělení


Zajišťuje péči o novorozence v naší nemocnici. Vede ho kvalifikovaný pediatr a tým zkušených dětských sester. Organizačně spadá pod gynekologicko-porodnické oddělení. U zdravých novorozenců provádí standartní péči (včetně screeningového vyš. ledvin, vyšetření kyčlí ortopedem, vyšetření novorozenecké katarakty a vyšetření sluchu – otoakustických emisí). V případě potřeby spolupracuje v péči o nemocné či nezralé novorozence s perinatologickými centry v Praze (především s Klinikou dětí a dorostu VFN Ke Karlovu).

Služby zajišťují mimo jiné i erudovaní pediatři z neonatologických center v Podolí, Motole a Rumburku. Všechny dětské sestry získaly certifikát laktační poradkyně. Všichni novorozenci mají monitorovanou funkci dechu přístrojem Baby-sens, který si je možno zapůjčit domů. Domů lze zapůjčit dvoufázovou odsávačku mateřského mléka (Medela Pump in style).

Kontakty
MUDr. Radomír Pavluv
Primář MUDr. Radomír Pavluv 325 505 261
Zástupce primáře MUDr. Dalibor Karbula 325 505 261
Vrchní sestra Lenka Komárková 325 505 232
Lůžka 325 505 256
Umístění
2. patro budovy A
Návštěvní hodiny
řídí se pravidly návštěvních hodin Porodnice
Fotogalerie