Nymburská chirurgie chystá od září objednávkový systém

kompakt1

Pilotní projekt vyvolávacího systému, který by zjednodušil, zrychlil a dodal komfort v ošetření pacientům, kteří přichází na ambulanci chirurgie, připravuje Nemocnice Nymburk s. r. o. Spuštěn bude 1. září letošního roku a cílem pilotního provozu je ověřit si, zda povede k plynulejšímu chodu odbavování pacientů a zda přispěje k jejich větší spokojenosti.

Předtím, než by nymburská nemocnice investovala nemalé finanční prostředky do sofistikovanějšího elektronického systému, jaké jsou instalovány ve větších nemocnicích, vyzkouší funkčnost nastavovaného systému pomocí přidělování čísel z papírových bločků.

„Tak jako na všech ambulancích, i na té chirurgické samozřejmě i nadále zůstane rozhodující slovo o pořadí přijímání pacientů sloužícímu lékaři, který jako jediný může vyhodnotit závažnost pacientova stavu a určit, který z nich potřebuje neodkladnou a okamžitou péči. Zkušebním provozem vyvolávacího systému však chceme předcházet situacím, kdy nemusí být zrovna zřejmé, který pacient přišel do čekárny jako první. Věříme, že pacienti naši snahu o vylepšení provozu chirurgické ambulance pochopí především jako vstřícný krok směrem k nim,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.

Po dokončení pilotního provozu vedení nemocnice ve spolupráci s vedením chirurgického oddělení výsledky zhodnotí a rozhodne, zda do elektronického zařízení investuje. Pokud by se systém osvědčil, elektronický by byl zaveden v příštím roce.

Kontakt pro bližší informace:

Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz