Nymburská nemocnice dostala další monitory dechu

5

Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk s.r.o. se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým podporovatelem nymburské nemocnice.

Z rukou zástupců nadace i jedné ze dvou společností, které dar financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44.550 korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt a MAGNA Exteriors.

Podle lékaře Radomíra Pavluva jsou přístroje monitorující dech dnes již standardní součástí péče o novorozence. Fungují na principu snímání dechu miminka, a pokud dojde k selhání dechu, spouští zvukový a světelný signál. Sice nemohou předejít nepravidelnému dechu či zástavě, ale účinně a spolehlivě kontrolují dýchání dětí a varují v případě jejich změny.

Nadace Křižovatka se jako jediná v České republice více než 20 let aktivně věnuje podpoře povědomí

veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům nadace pomáhá vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrovaný u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy.

„Hlavní činností Nadace Křižovatka je zprostředkování monitorů dechu pro miminka mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy, instituce či společnosti a díky jejich finanční podpoře zajišťujeme postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích v téměř v celé ČR,“ popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.

Pro nymburskou nemocnici je přízeň Nadace Křižovatka velmi vítanou pomocí. Kromě podložek monitorujících dech novorozenců, které se díky nadaci daří průběžně obnovovat, již od ní v minulosti obdržela také oxymetry, kterými se u miminek měří nasycení krve kyslíkem.

„Za dar jak nadaci, tak i sponzorským společnostem, velice děkujeme. Je skvělé, že se najdou tací, kteří se podpoře nemocnicím věnují, navíc i opakovaně. Pro nás je každý dar obrovskou pomocí, zejména pokud je směřována cíleně a po dohodě, co bychom uvítali. Spolupráce s Nadací Křižovatka i jejích podporovatelů si nesmírně ceníme a vážíme,“ doplňuje Ing. Alena Havelková.

 

Předání daru se zúčastnili také zástupci společnosti MAGNA Exteriors a zástupci vlastníka nemocnice – města Nymburk, a to ve složení místostarostka Mgr. Adriena Gabrielová a starosta města PhDr. Pavel Fojtík: „Chtěl bych poděkovat jak Nadaci Křižovatka za opakovanou pomoc, kterou naší nemocnici poskytuje, tak ale rovněž celému gynekologicko-porodnickému oddělení, včetně personálu, za jejich práci, která dělá našemu zdravotnickému zařízení dobrou pověst,“ uvedl starosta.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:
Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)
Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

 

Kontakt pro bližší informace:

Pavlína Stránskáisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina(at)nemnbk.cz