Nymburská nemocnice pořídila nové EKG. Z finančního daru od starosty

Sept-blog-heart-picture-1[1]

Interní ambulance nymburské nemocnice se může pyšnit novým EKG, které pomůže nemocnici ke zlepšení a zkvalitnění poskytované zdravotní péče. Přístroj nemocnice pořídila z finančního daru od starosty města Nymburk Ing. Miloše Petery.

„EKG bylo pořízeno z finančních prostředků darovaných starostou města Nymburk, který se po zvolení do Poslanecké sněmovny rozhodl, že svůj měsíční plat za starostování bude posílat do nemocnice,“ řekla ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská, která si finanční pomoci ze strany starosty velice váží.

Náklady na pořízení přístroje jsou 100 tisíc korun.

„Nové EKG umožňuje digitalizaci záznamu, jeho uložení do nemocničního informačního systému přímo do karty pacienta. To v budoucnosti umožní okamžitý přístup k tomuto záznamu. Zmizí tak obtížná hledání vytisknuté kopie z vyšetření EKG, která se dříve zaznamenávala na termopapír. Často se navíc stávalo, že se termopapír zahřál a křivka pak nebyla čitelná,“ uvedl jednu z hlavních výhod nového EKG primář interního oddělení Nemocnice Nymburk MUDr. Václav Hulínský.