Nymburská nemocnice získala nejmodernější ultrazvuk umožňující zobrazení miminka ve 3D formátu

Voluson E8 product

Větší jistota bezchybné diagnostiky a celkové spokojenosti pro pacientky, a pohodlnější a komfortnější vyšetření pacientek pro lékaře. To jsou největší přednosti nového ultrazvukového přístroje, nejkvalitnějšího, jaký v současné době trh nabízí. Tím se může od počátku prosince pochlubit gynekologicko-porodnické oddělení nymburské nemocnice. A to jako jediné zdravotnické zařízení v širokém okolí.

Součástí dodávky ultrazvukového přístroje byla také čtveřice vysoce výkonných sond, které umožňují všechny typy vyšetření ženských pohlavních orgánů a také vyšetření všech stádií těhotenství. Ultrazvukové diagnostice na našem oddělení se tak otevřela možnost srovnávat se s předními pracovišti ve fakultních nemocnicích. Nejrychleji zaznamenaly uvedenou změnu nastávající maminky. Při svých předporodních vyšetřeních mohly vidět velmi zřetelné struktury svého budoucího miminka – tak dobře, že i laické oko bez problémů rozlišilo obličej plodu, jeho končetiny i pravidelnou srdeční akci,“ vysvětluje MUDr. Dušan Kolařík, primář gynekologicko-porodnického oddělení.

 

Lékařům nymburské nemocnice se podle jeho slov díky nejmodernějšímu přístroji významně zpřesnila možnost sledování vývoje plodu, stejně jako pravděpodobnost časného záchytu potíží, které mohou v těhotenství vzniknout. Především se však zpřesňuje vyhledávání vrozených vývojových vad – takzvaný screening. Stejně jako jiná pracoviště provádí i nymburská nemocnice screening ve dvou hlavních obdobích – ve 13. týdnu těhotenství a ve 21. týdnu těhotenství. V prvním z uvedených období měří plod od hlavičky k zadečku sotva 6-7 centimetrů.

 

„Přesto jsme však již schopni dobře prohlédnout klíčové orgány a končetiny plodu a odhalit většinu vývojových vad, které jsou obtížně slučitelné se životem. Ve 21. týdnu těhotenství již velmi kvalitně zobrazujeme veškeré orgány plodu a jsme schopni nalézt i drobné odchylky v jeho vývoji. Mimo jiné se již dá ve většině určit také pohlaví plodu,“ pokračuje primář.

 

Ultrazvuk nabízí 3D pohled na miminko

 

Nastávající maminky nejvíce oceňují možnost trojrozměrné modelaci zobrazení plodu, známé pod názvem 3D, kdy si mohou detailně své miminko prohlédnout již před narozením. Kromě ostrých kontur obličeje a detailů končetin včetně jednotlivých prstů jsou vidět také pohyby plodu v děloze, pohyby hrudníku při dýchání a také tlukot srdíčka.

 

„Na požádání jsme schopni pořídit fotografie z takového vyšetření, nebo jej celé zaznamenat ve formě videa, které lze přehrát v jakémkoliv moderním počítači nebo televizoru. Nejvhodnějším obdobím pro toto vyšetření je 25.–27. týden těhotenství,“ upřesňuje lékař.

 

Nový ultrazvukový přístroj nymburským lékařům také umožňuje rozvinout činnost, kterou zahájili již v minulosti, a tím je ultrazvukové vyšetření těhotných ve 36. týdnu těhotenství – tedy přibližně jeden měsíc před vypočítaným termínem porodu. Ačkoliv toto vyšetření nehradí zdravotní pojišťovny a není součástí doporučeného sledování v těhotenství, nymburská nemocnice jej nabízí bezplatně všem těhotným, které o něj projeví zájem.

 

„Můžeme tak hodnotit rychlost růstu plodu, a tím zachytit případné odchylky oběma směry. Je-li plod příliš velký, můžeme ženám doporučit optimální dobu pro vedení porodu. Bráníme se tak proti porodům příliš velkých dětí, které jsou často komplikované a mohou vést k rozsáhlým poraněním matky nebo dítěte v průběhu porodu. Naopak jsou-li děti příliš malé, můžeme pomocí speciálních vyšetření sledovat životaschopnost plodu, abychom předešli jeho poškození v důsledku nedostatku kyslíku nebo živin. Pomocí všech těchto postupů se snažíme omezit veškerá předvídatelná rizika jak pro matku, tak pro plod. Ve svém důsledku tak děláme maximum pro spokojenost našich maminek,“ říká MUDr. Dušan Kolařík.

 

Ulztrazvuk je významným pomocníkem i při včasném

rozpoznání nádorových onemocnění

Nejmodernější ultrazvuk ovšem neslouží jen nastávajícím maminkám, jeho možnosti uplatnění zasahují do široké škály gynekologické oblasti. Umožňuje totiž kvalitnější diagnostiku četných ženských onemocnění. S jeho pomocí může nymburská nemocnice lépe sledovat ženy s děložními myomy, může kvalitněji řídit hormonální léčbu u žen s poruchami menstruačního krvácení, může efektivněji pomáhat ženám, které mají potíže s otěhotněním.

 

„Velká skupina žen trpí zejména v období po přechodu (menopauze) potížemi se sestupem pánevních orgánů a s neudržením moči. Diagnostika a léčba těchto potíží má na našem pracovišti dlouholetou tradici a v současné době má díky novému přístroji také perspektivu pro uplatnění nových léčebných postupů. Nejdůležitějším úkolem gynekologa je však časný záchyt nádorových nebo přednádorových onemocnění. Úspěšnost tohoto záchytu je tím vyšší, čím kvalitnější ultrazvukové vyšetření můžeme u žen provést. Proto i v této oblasti můžeme ženám v budoucnosti nabídnout významné zpřesnění,“ uzavírá primář.

 

„Ultrazvukový přístroj v ceně 2,225.000 korun pořídila Nemocnice Nymburk s. r. o. z vlastních prostředků, což nám umožnil dobrý vývoj hospodaření v roce 2015. Bez zatížení rozpočtu vlastníka nemocnice, Města Nymburk, tak obyvatelky města a jeho širokého okolí pocítí významné zkvalitnění poskytované lékařské péče,“ doplňuje Ing. Alena Havelková, jednatelka nemocnice.

 

Kontakt pro bližší informace:

 

Pavlína Stránská

Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.

GSM: +420 739 372 041

stranska.pavlina@nemnbk.cz