Nymburská nemocnice získala prodloužení osvědčení, díky kterému může pokračovat v programu prevence rakoviny tlustého střeva

gastroscope

Pozitivní výsledky, které zaznamenala nymburská nemocnice v prevenci a léčbě kolorektálního karcinomu v posledních letech, mají šanci na pokračování i v budoucnu. A to díky prodloužení osvědčení o splnění podmínek k provádění screeningu nádorů kolorekta, které nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Osvědčení nám bylo uděleno na základě splnění podmínek uvedených ve Věstníku MZ ČR, částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu kolorekta v České republice a v souladu se závěry jednání Komise Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. prosince 2014 a je platné až do konce roku 2016. Po stejnou dobu bude trvat i zařazení nemocnice do programu ministerstva, který se zaměřuje právě na prevenci,“ říká MUDr. Karel Doležal, lékař gastroenterologické ambulance Nemocnice Nymburk s. r. o.

Prodloužením osvědčení i nadále zůstává v této oblasti nymburská nemocnice akreditovaným pracovištěm. Osvědčení se vydává s platností dvou let, po kterých znovu musí požádat o prodloužení, jež získá při stálém dodržování a plnění stanovených podmínek.

Připomeňme, že nemocnice se může pochlubit stoupající tendencí vyléčených pacientů, kteří onemocněli právě rakovinou tlustého střeva a že největší podíl na vysoké šanci na úplné vyléčení má včasné odhalení nemoci, k čemuž přispívá právě především preventivní vyšetření.

Preventivní vyšetření probíhá formou vyšetření stolice na okultní krvácení anebo rovnou vyšetření preventivní kolonoskopií. Při koloskopických vyšetřeních a polypektomiích se sice mohou vyskytnout komplikace, z nichž nejzávažnější jsou krvácení po výkonu, které se může projevit i za několik dní, a perforace tlustého střeva, ale jsou velmi vzácné a jsou zaznamenávany v minimálním množství případů.