Nymburskou nemocnici navštívil ministr zdravotnictví

_MG_8644dfg

Do Nemocnice Nymburk s. r. o. zavítal ve čtvrtek 26. března ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček MBA, doprovázený středočeským hejtmanem Milošem Peterou, krajskou radní pro zdravotnictví Jiřinou Fialovou, ředitelem regionální pobočky VZP Ing. Pavlem Pivrncem a ředitelem zdravotní péče RP Praha a Středočeský kraj (VZP) MUDr. Milanem Štěpánkem, MBA a nymburským starostou Ing. Tomášem Machem, Ph. D.

Během odpolední návštěvy si všichni pod vedením jednatelky nemocnice JUDr. Alice Opočenské prošli celý areál nemocnice a seznámili se s jejím chodem. Prohlídka zahrnovala radiodiagnostické oddělení včetně místnosti vybavené pro CT vyšetření, chirurgickou ambulanci, lůžkovou část chirurgického oddělení a operační sály.

„Jsem velice ráda, že si ministr ve svém nabitém programu našel prostor pro návštěvu naší nemocnice. Velice si toho vážím a oceňuji jeho adresné dotazy, které během návštěvy pokládal. Je zřejmé, že současný ministr je člověk, který si prošel nemocniční praxí na manažerském postu a je znát, že problematice i tak malých nemocnic, jakou ta naše je, rozumí a není mu jejich místo na trhu lhostejné,“ říká jednatelka nemocnice Alice Opočenská.

Alice Opočenská prezentovala ministrovi svou koncepci řízení nemocnice, kterou realizovala během posledních tří let. Ta spočívá v nastavení vícezdrojového financování investiční činnosti a především v zajištění vyrovnaného hospodaření nemocnice.

„Takovéto nemocnice mají svou nezastupitelnou roli pro fungování celého systému. Ta nymburská zabezpečuje kvalitní a potřebnou péči pro Nymburk a jeho okolí a navíc má velmi dobré manažerské vedení,“ zhodnotil své dojmy z návštěvy MUDr. Svatopluk Němeček.