Obchodně – ekonomický náměstek

Jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o., Ing. Alena Havelková
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:
Obchodně ekonomický náměstek/náměstkyně Nemocnice Nymburk s.r.o.

Obecné předpoklady pro výkon funkce:

 Obchodně ekonomickým náměstkem/ náměstkyni obchodní společnosti se může stát fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá úřední jazyk.

Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

 VŠ vzdělání 2. stupně.
Praxe v ekonomické oblasti minimálně 5 let.
Znalost české účetní a daňové legislativy, základy pracovního práva.
Analytické schopnosti, strategické plánování, koncepční myšlení.
Samostatnost, pečlivost a odpovědnost.
Komunikativnost, schopnost vést a motivovat lidi, kreativní a proaktivní přístup k práci.
Řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou může být:

 Praxe na vedoucí pozici.
Znalost ekonomiky (financování) zdravotnictví.
Základní orientace v dotačních programech.

Zodpovědnost za:

 Ekonomickou a personální agendu společnosti.
Podílení se na tvorbě a realizaci koncepčních a rozvojových dokumentů společnosti.
Zpracovávání finančních plánů (rozpočty a cash flow) včetně kontroly jejich plnění, finančních rozborů a analýz.
Řízení nákladů společnosti včetně hledání efektivních řešení pro úsporu nákladů.
Příprava ekonomických podkladů pro vedení společnosti.
Komunikace s obchodními partnery včetně přípravy smluv.

Nabízíme:

 Zajímavou a odpovědnou práci.
Pracovní poměr u stabilní společnosti.
Firemní benefity.
Odpovídající zázemí a finanční ocenění.

Přihláška musí obsahovat:

 Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Motivační dopis a profesní životopis.

Termín nástupu: dle dohody

K přihlášce přiložte prosím níže uvedený text, abychom mohli pracovat s Vašimi údaji:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat uvedených v zaslaném životopise společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, Nymburk, 288 02, IČ: 28762886, dávám souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi kandidátů“.
Pokud Vás tato pozice zaujala, zašlete nám do 18. 4. 2017 svoji přihlášku poštou na adresu společnosti Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, Nymburk, 288 02, nebo přineste osobně na ředitelství společnosti do 18. 4. 2017. Na zalepené obálce uvádějte tiskacím písmem „Výběrové řízení – pozice obchodně ekonomický náměstek/náměstkyně Nemocnice Nymburk s.r.o. – NEOTVÍRAT“.