Oddělení patologie


Oddělení patologie v nymburské nemocnici je v provozu od roku 1974, jeho zakladatelkou a primářkou do roku 2009 byla MUDr.Soňa Vodičková.
Nynějším primářem je MUDr. Vadim Stolnyi, CSc..
Oddělení patologie je umístěno v samostatné budově označené písmenem „I“, je členěno na laboratoř patologie a pitevní trakt.
Hlavním úkolem oddělení patologie je provádět vyšetření vzorků tkání a orgánů pacientů hospitalizovaných či ambulantních. Toto vyšetření se nazývá biopsie a ta stanoví druh chorobného procesu, který odebranou tkáň postihl. Toto vyšetření bývá často rozhodující pro stanovení léčby.
Oddělení patologie provádí též cytologická vyšetření.
Pitvy, dříve hlavní náplň práce patologií, postupně od padesátých let 20. století, ustupují do pozadí a klíčovou se stává diagnostika bioptická.
Pitva však přesto neztrácí na významu. Představuje totiž zpětnou vazbu pro klinické lékaře a rovněž umožňuje korekci představ získaných moderními zobrazovacími postupy. Každé oddělení patologie tak do jisté míry plní i kontrolní činnost a tím přispívá k důvěryhodnosti příslušné nemocnice.

Kontakty
Vedoucí lékař: MUDr. Vadim Stolnyi 325 505 209
Vedoucí
zdravotní
laborant:
Marie Podoláková 325 505 209
Umístění
Patologie se nachází v budově “I”
Akreditace
Patologie je držitelem “Osvědčení o akreditaci” podle ČSN EN ISO 15189 : 2013 – evropské normy pro zdravotnické laboratoře.
> Osvědčení o akreditaci