• Gynekologicko-porodnické
    oddělení – Novorozenci

Umístění

2. patro budovy A

Zobrazit na mapě
Kontakty
Návštěvní hodiny

Řídí se pravidly návštěvních hodin porodnice.

Zajišťuje péči o novorozence v naší nemocnici. Vede ho kvalifikovaný pediatr a tým zkušených dětských sester. Organizačně spadá pod gynekologicko-porodnické oddělení. U zdravých novorozenců provádí standartní péči (včetně screeningového vyš. ledvin, vyšetření kyčlí ortopedem, vyšetření novorozenecké katarakty a vyšetření sluchu – otoakustických emisí). V případě potřeby spolupracuje v péči o nemocné či nezralé novorozence s perinatologickými centry v Praze (především s Klinikou dětí a dorostu VFN Ke Karlovu).

Služby zajišťují mimo jiné i erudovaní pediatři z neonatologických center v Podolí a Motole. Všechny dětské sestry získaly certifikát laktační poradkyně. Všichni novorozenci mají monitorovanou funkci dechu přístrojem Baby-sens, který si je možno zapůjčit domů. Domů lze zapůjčit dvoufázovou odsávačku mateřského mléka (Medela Pump in style).

Další informace

  • Možnost zapůjčení přístrojů pro péči o novorozence

    Rodičkám, které porodily v naší porodnici umožňujeme pronájem monitoru dechu novorozence na dobu 6 měsíců za cenu 900,- Kč s možností prodloužení na 1 rok.

    Dále umožňujeme zapůjčení odsávačky mateřského mléka za cenu 50,- Kč/den.