• Gynekologicko-porodnické
    oddělení – Novorozenci

Umístění

2. patro budovy A

Zobrazit na mapě
Kontakty
Návštěvní hodiny

Řídí se pravidly návštěvních hodin porodnice.

Zajišťuje péči o novorozence v naší nemocnici. Oddělení je vedeno kvalifikovaným pediatrem a týmem zkušených dětských sester. Organizačně spadá pod gynekologicko-porodnické oddělení.

V případě potřeby spolupracuje v péči o nemocné či nezralé novorozence s perinatologickými centry v Praze (především s Klinikou dětí a dorostu VFN Ke Karlovu).

Služby zajišťují erudovaní pediatři mimo jiné i z neonatologických center v Podolí a Motole. Všechny dětské sestry získaly certifikát laktační poradkyně.  Přístroj Babysense  je standardním vybavením novorozenekých postýlek.

Další informace

  • Možnost zapůjčení přístrojů pro péči o novorozence

    Rodičkám, které porodily v naší porodnici umožňujeme pronájem monitoru dechu novorozence na dobu 6 měsíců za cenu 900,- Kč s možností prodloužení na 1 rok.

    Dále umožňujeme zapůjčení odsávačky mateřského mléka za cenu 50,- Kč/den.