Outsourcing služby vedení mzdové agendy

Zadavatel vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění zakázky je outsourcing služeb vedení mzdové agendy.
Podrobnější informace naleznete v příloze.