Outsourcing služeb vedení mzdové agendy

Více informací na tomto odkazu:
https://zakazky.mesto-nymburk.cz/contract_display_227.html