Pacienti jsou v nemocnici spokojeni, ukázal průzkum

AAEAAQAAAAAAAAwrAAAAJDZiY2FmZTNiLThhMmMtNDYzZi1hOWZjLWViNjIyMGIxZDM4Nw

Výborného hodnocení se dostalo Nemocnici Nymburk s. r.o. v dotazníkovém šetření, v němž její pacienti, ať již hospitalizovaní nebo ti, co přicházejí do ambulancí, vyjadřovali svou spokojenost formou odpovědí na dotazy zaměřené na široké spektrum oblastí. 

Průzkum prováděla v březnu letošního roku nemocnice způsobem, kdy pacienti odpovídali anonymně a vyplněné listinné dotazníky vhazovali do uzavřené schránky. Ve 14 otázkách hospitalizovaní pacienti, respektive ve 12 ambulantní, hodnotili známkami jako ve škole, kdy 1 byla nejlepší, 5 nejhorší. Pouze v jednom případě překročilo hodnocení průměrnou známku 2, a to v hodnotě 2,3. Bylo tomu tak v dotaze na spokojenost se stravou na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde by pacientky uvítaly vhodnější stravu s ohledem na kojení.

Naopak nejlepšího výsledku bylo dosaženo v otázce na spokojenost s chováním a přístupem sester, a to 1,06. Stejně tak výborně dopadl dotaz na spokojenost s chováním a přístupem lékařů, což pacienti ohodnotili známkou 1,12.

„Výsledky průzkumu nám poskytují přínosné informace a jsou pro nás velmi významnou zpětnou vazbou. Odpovědi pacientů přinášejí důležité možnosti a návrhy na co se zaměřit, aby došlo ke zlepšení a zkvalitnění poskytované zdravotní péče v naší nemocnici. Výsledky nás potěšily, nicméně vždy je prostor ke zlepšení a připomínky, které pacienti měli možnost vznést, nebereme na lehkou váhu a budeme se jimi zabývat,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.

Ty se týkaly především již zmiňované stravy po porodu a podávání nepříliš teplé stravy. Zazněly také podněty, že respondentům chybělo více informací od lékařů – vysvětlení nemoci a léčby ze strany lékaře a informace o následném postupu léčení a kontrolách taktéž ze strany lékaře. Nicméně tyto dotazy byly známkovány průměrnou hodnotou 1,32.

Do průzkumu se zapojilo necelých 14 procent hospitalizovaných pacientů, i proto se nemocnice chystá dotazníkové šetření zopakovat.

„Názor pacientů je pro nás nesmírně důležitý. Jsme si vědomi, že k ještě relevantnějším údajům by bylo potřeba zapojení více pacientů. Pro příště jednáme o spolupráci s Univerzitou Pardubice, která má s podobnými průzkumy spoustu zkušeností. I nepříliš velký vzorek respondentů je však pro nás potěšující, vzhledem k tomu, že se jednalo v drtivé většině o pozitivní hodnocení, což nebývá obvyklé. Většinou mají potřebu se vyjádřit naopak ti, co jsou nepokojení,“ dodává jednatelka.     

Kladené dotazy a jejich průměrné oznámkování na různých odděleních:

1.         Jak jste byl/a spokojen/a s organizací a rychlostí příjmu nemocnice: 1,1–1,7.

2.         Jak jste byl/a spokojen/a s chováním a přístupem lékaře během příjmu: 1–1,4

3.         Jak jste byl/a spokojen/a s chováním a přístupem sester a ostatních zaměstnanců během příjmu: 1–1,3

4.         Jak jste byl/a spokojen/a s vysvětlením, které Vám lékaři podávali o nemoci, léčbě a předepsaných lécích: 1,1–1,6

5.         Jak jste byl/a spokojen/a s tím, jak Vám sestry vysvětlily důvody prováděných vyšetření a výkonů (např. odběr krve, podání injekce či infuze, apod.): 1–1,3

6.         Jak jste byl/a spokojen/a s respektováním Vašeho soukromí a studu: 1,2–1,5

7.         Jak jste byl/a spokojen/a s léčbou bolesti: 1,1–1,4

8.         Jak jste byl/a celkově spokojen/a s chováním a přístupem lékařů: 1–1,3

9.         Jak jste byl/a celkově spokojen/a s chováním a přístupem sester: 1–1,2

10.       Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou nemocnice: 1–1,4

11.       Jak jste byl/a spokojen/a s podávanou stravou: 1,2–2,3

12.       Jak jste byl/a spokojen/a s informacemi o následném postupu léčení, kontrolách, případně rehabilitaci a režimu pro propuštění z nemocnice: 1,1–1,6

13.       Cítil/a jste důvěru v péči v naší nemocnici: 1–1,4

14.       Doporučil/a byste naši nemocnici svým příbuzným a známým: ANO od 66,7 % do 90,9 %

 

Kontakt pro bližší informace: 

Pavlína Stránská

Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz