Počítačový tomograf pořízený městem je výraznou pomocí při práci lékařů

DSCN0001 loga

Více než dvacet tisíc vyšetření provedli lékaři nymburské nemocnice na CT přístroji, který byl instalován v únoru roku 2014, a který byl pořízen vlastníkem nemocnice, městem Nymburk.

„Naprostou většinu vyšetření představují vyšetření  hlavy s diagnostikou mozkových cévních příhod a traumat páteře – jde o  postižení plotének a traumata,  u  vyšetření břicha a hrudníku  jde o onkologická onemocnění,  náhlé příhody břišní  a plicní embolie. Nyní můžeme rychle  vyšetřovat  i onemocnění cév hlavy, hrudníku a břicha,“ vysvětluje MUDr. Pavel Knytl, primář radiodiagnostického oddělení nymburské nemocnice.

Kromě toho dodal, že nové CT usnadnilo  a zkvalitnilo vyšetřování pacientů s podezřením na plicní embolii, kdy není nutné transportovat pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Rozšířila se i možnost  pohledu traumatologa na  stav zlomenin – při  pohledu z různých rovin a prostorový model skeletu.

Lékaři také na šestnáctiřadém přístroji, který nahradil předchozí jednořadý, oceňují zejména kratší dobu vyšetření, což usnadňuje pacientům vydržet nedýchat po celou dobu vyšetření, a lepší zobrazení detailů, kdy zobrazení umožňuje šíři řezu menší než jeden milimetr. Zároveň je možné používat již výlučně neionické kontrastní látky, čímž se minimalizuje riziko pacientovy alergické reakce.

Plně digitální počítačový tomograf SOMATOM Emotion 16, byl pořízen Městem Nymburk v rámci projektu „Modernizace radiodiagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk“, který byl spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Společně s počítačovým tomografem předalo město do výpůjčky radiodiagnostickému oddělení nymburské nemocnice rentgenový přístroj pro skiagrafická vyšetření Luminos Fusion, ultrazvukový systém ACUSON S1000 a systém pro digitální zpracování snímků a archivaci dat.