Poděkování gynekologicko-porodnickému oddělení, N. Vojtíková