Poděkování chirurgickému oddělení – Ing. M. Štěrba