Poděkování gynekologicko-porodnickému oddělení L. Kořínková