Poděkování gynekologicko-porodnickému oddělení – pí. Procházková