Poděkování gynekologicko – porodnickému oddělení – p. Urban