Pojištění odpovědnosti za újmu poskytovatele zdravotní péče

V příloze: Výzva k podání nabídky na VZ