Poptávkové řízení na dodávku zařízení pro minimalizaci rizika výskytu bakterií rodu Legionella

Poptávkové řízení na dodávku zařízení pro minimalizaci rizika výskytu bakterií rodu Legionella pro potřeby Nemocnice Nymburk.

Odkaz na VZMR: https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZakazka=T004/16V/00041296

Bližší informace: Ing. Michal Breda, Technicko-provozní náměstek Nemocnice Nymburk s.r.o., tel.: 325 505 260