Rada města Nymburk jmenovala jednatelku Nemocnice Nymburk s.r.o.

nymburk

Z výběrového řízení vypsaného na trvalé obsazení pozice jednatele Nemocnice Nymburk s. r. o. vzešla vítězně Ing. Alena Havelková, která byla od letošního dubna do funkce jednatelky jmenována a nyní potvrzena. O výběru vítězného uchazeče z osmi kandidátů rozhodla Rada města Nymburk v působnosti valné hromady nymburské nemocnice s přihlédnutím k doporučení přizvaných odborníků.

Ve výběrové komisi zasedli členové Rady města Nymburk v čele se starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D. S poradním hlasem byli přizváni ředitel mladoboleslavské nemocnice MUDr. Luděk Kramář, čestný poradce ministra zdravotnictví Ing. Richard Vonička, MBA a předseda Zdravotního výboru zastupitelstva města Nymburk MUDr. Zdeněk Dyňka.

Nymburského starostu Ing. Tomáše Macha Ph.D. potěšil jak počet, tak i kvalita některých dalších uchazečů. „Někteří z nich mě pozitivním způsobem překvapili nejenom znalostmi z oboru zdravotnictví a nemocničního prostředí, ale i svými představami, kam by nemocnice měla směřovat. Jejich účast ve výběrovém řízení je pro mě důkazem, že naše městská nemocnice má dobré renomé a že je dobře vedena. Kromě kladných ohlasů pacientů je pro mě zájem odborníků o zaměstnání u nás jedním z určujících faktorů kvality našeho zařízení. Jsem ovšem rád, že uspěla inženýrka Alena Havelková, protože byla v přímém kontaktu s chodem nemocnice již před jejím jmenováním, a to z pozice členky dozorčí rady, a zná tak její prostředí velmi dobře. Hlavním úkolem v současném stabilizovaném provozu nemocnice je dokončení rekonstrukce, které se jednatelka úspěšně zhostila, a věřím, že ji dovede brzy do zdárného konce,“  vysvětluje s tím, že jejím plusem je i její dosavadní působení na městském úřadě, což má příznivý vliv na vzájemné vazby.

Komise v prvním kroku posuzovala u osmi přihlášených uchazečů kvalifikační předpoklady, mezi něž patřilo zejména úplné vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, práva nebo lékařství, minimálně pětiletá praxe ve vedoucí pozici, tříletá zkušenost s provozem zdravotnického zařízení, komunikační, prezentační a vyjednávací schopnosti, časová flexibilita a odolnost proti stresu. Zároveň museli zájemci disponovat znalostmi obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí, občanskou a morální bezúhonností, vlastnil řidičské oprávnění skupiny „B“ a pochopitelně ovládat práci s PC.

Své vize uchazeči obhajovali při ústním pohovoru, který se uskutečnil ve středu 14. října. Výběrová komise kladla mimo jiné důraz na schopnost komunikace se zřizovatelem.

„V současné době, kdy je stav nemocnice stabilizován jak v oblasti zdravotní péče, tak po stránce ekonomické, a kdy je pozice ředitele dlouhodobě obsazena kvalitním odborníkem, není nutná působnost specializovaného krizového manažera. Největším úkolem pro následující období je realizace dvou zásadních investičních záměrů a nutnost provedení právních změn vyplývající z historie obchodních vztahů mezi nemocnicí a jejím zakladatelem. Z těchto důvodů má volba padá jednoznačně na inženýrku Alenu Havelkovou, která bude zárukou dobré komunikace s vlastníkem a zavedením potřebného klidu do společnosti,“  říká Ing. Richard Vonička, který současně podotýká, že pro něj byly velmi přesvědčivé také prezentace MUDr. et Mgr. Dity Mlynářové a Ing. Jiřího Veselky.

A v tomto ohledu vidí novou jednatelku jako jasného vítěze také další člen výběrové komise, ředitel Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi MUDr. Luděk Kramář, MBA: „Na základě znalosti problematiky chodu nemocnice a komunikace s vlastníkem byla inženýrka Alena Havelková nejpřesvědčivější kandidátkou. Z dalších uchazečů se mi jako vhodní na vypsanou pozici jevili Ing. Jiří Veselka a Ing. Marcel Zhorný.“