Rehabilitace, Fyzioterapie


Oddělení zajišťuje rehabilitační péči u pacientů hospitalizovaných i ambulantních. Poskytuje jednak léčbu fyzikálními prostředky (parafín, elektroléčba), jednak rehabilitaci v užším slova smyslu, tedy léčebnou tělesnou výchovu. Smyslem je zlepšení poškozených či ztracených pohybových funkcí a jejich udržení. Ambulantní pacienti přicházejí na doporučení praktických a odborných lékařů buď k vyšetření rehabilitačním lékařem, který navrhne konkrétní postupy nebo k provedení již odesílajícím lékařem zvolené léčby.

McKenzie metoda® rovněž nazývaná Mechanická Diagnostika a Terapie® (MDT) je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby bolesti páteře a periferních kloubů, založená na filosofii edukace a aktivního přístupu pacienta k léčbě. Metoda je v současnosti jednou z nejvíce vědecky podložených metod v oblasti fyzioterapie. Informace o vhodnosti této metody pro Vás najdete zde: Je pro mě metoda vhodná?
MDT metodou se u nás zabývá fyzioterapeut Mgr. Tomáš Krajíček, jenž získal mezinárodní akreditační zkoušku – titul Cert. MDT

Kontakty
Vedoucí lékař: MUDr. Renata Hájková 325 505 283
Vedoucí
fyzioterapeut:
Hana Fritzlová 325 505 300
Fyzioterapeut: Mgr.Tomáš Krajíček,
Cert. MDT
325 505 301
Umístění
Rehabilitace a fyzioterapie se nachází v suterénu budovy “A”
Od 10.7.2017 bude rehabilitace a fyzioterapie přestěhována do pavilonu E
Pracoviště Mgr. Krajíčka v 1. patře polikliniky Velké Valy
Ordinace
Rehabilitace lékař – MUDr. Hájková
08:00 – 16:00
Fyzioterapie – nemocnice
po-pá 07:30 – 12:00, 12:30 – 16:00
Fyzioterapie – Mgr. Krajíček, Cert. MDT
po-pá 07:00 – 11:00, 11:30 – 15:30
Fotogalerie