Rekonstrukce kompresorové stanice stlačeného vzduchu pav. H – I. etapa

Popis zakázky:
Stručný popis zakázky:

I. etapa rekonstrukce kompresorové stanice stlačeného – výměna sušiček vzduchu

Výměna obou sušiček v rámci kompresorové stanice stlačeného vzduchu pav. H pro potřeby Nemocnice Nymburk s.r.o. podle studie Posouzení možnosti zásobování stlačeným vzduchem, zpracované Ing. Zdeňkem Kvapilem