Rekonstrukce v nymburské nemocnici bude mít větší rozsah, než se plánovalo

rekonstrukce

Stavební práce na započaté rekonstrukci pavilonu A v nymburské nemocnici ukázaly, že výměny stoupaček a hlavních rozvodů vody v suterénu a přívody, které jsou po desetiletích provozu zarostlé a místy zrezivělé až do kritického stavu, nejsou jedinými nutnými úpravami. Po odkrytí a vysekání potrubí bylo zjištěno, že v dezolátním stavu jsou rovněž rozvody topení a v nevyhovujícím pak také rozvody elektrické. Rovněž se přišlo na další komplikaci, kterou na budově zanechal čas, a to abnormálně promáčenou vnější obvodovou zeď. 

„Vše jsou fakta, která nebyla zjistitelná do doby, než se začalo s původně plánovanou rekonstrukcí. Vyhodnotili jsme, že je mnohem efektivnější provést veškeré úpravy v rámci v současnosti probíhajících prací, abychom nemuseli v budoucnosti opět přistupovat ke všem provozním peripetiím, které s sebou samozřejmě každá rekonstrukce přináší. Dohodli jsme se proto s investorem, kterým je město Nymburk, že uvolní další finanční prostředky, jež pokryjí veškeré nezbytné náklady na opravy. A rádi bychom mu poděkovali za vstřícnost a pochopení,“ říká Ing. Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s.r.o.

Zejména neošetření podmáčení zdi by navíc znehodnotilo původně plánovanou rekonstrukci. Město se proto rozhodlo řešit problematiku vlhkosti komplexně.

„U budov ve stáří, jako jsou ty v nymburské nemocnici, bohužel nikdy nemůžeme odhadnout, co se po odkrytí jejich částí objeví. Máme samozřejmě zájem na tom, aby se jejich stav zlepšoval, což si žádá systémový přístup a koncepční řešení. Byli proto přizváni projektanti z renomované firmy SATER – PROJEKT s.r.o., kteří budou zpracovávat technické řešení sanace spodní stavby, to je odvlhčení suterénu budovy A,“ vysvětluje starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

Nové nutné práce vyjdou na necelých 450.000 Kč včetně DPH a prodlouží se doba rekonstrukce, nicméně provoz rehabilitace, která je v dotčených prostorech standardně umístěna, bude mít i nadále potřebné zázemí v pavilonu E ( Vchod E1, za patologií ), kam byla dočasně přesunuta.

„Výměna stoupaček a rozvodů se dotkne i dalších oddělení. Na chirurgii v přízemí bude v rámci této akce rekonstruována kuchyňka pro přípravu pacientské stravy, koupelna pacientů a mycí místnost. Budou vyměněny i stoupačky a rozvody do některých pokojů. Jedna z nových stoupaček bude procházet i onkologickým oddělením, které postihne krátkodobě zavření denní místnosti personálu. Velký zásah bude proveden i na gynekologicko-porodnickém oddělení, kde budou rekonstruovány poškozené rozvody v koupelnách gynekologických pokojů,“ dodává Ing. Michal Breda, technicko-provozní náměstek nymburské nemocnice.

A dobrou zprávou pro pacientky posledně jmenovaného oddělení je, že se dočkají vyššího komfortu. Pouze jeden pokoj, který je nabízen jako nadstandardní a je jednolůžkový, má v současné době své samostatné sociální zařízení – toaletu a sprchový kout přímo na pokoji. Další dva, na nichž je umístěno celkem osm lůžek, se dělí o společné sociální zařízení na chodbě oddělení. V rámci probíhajících prací nemocnice vybuduje na jednom z nich vestavbu samostatného sociálního zařízení. Vlastní sociální zařízení pro každý pokoj se tak pro pacientky určitě stane vítanou pozitivní změnou.

Kontakt pro bližší informace:
Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz