Služby v nymburské nemocnici zkvalitní oddělení následné intenzivní péče

tz_nasledna_pece

Nymburská nemocnice prochází postupnou obměnou. Již za pár měsíců se zcela změní část druhého patra pavilonu H, kde zázemí sloužící k poskytování pooperační péče dostane novou tvář, uzpůsobenou požadavkům a nárokům nejmodernější intenzivní lékařské péče. 

„Služby v nymburské nemocnici zkvalitní oddělení následné intenzivní péče, které bude na základě smlouvy provozovat v pronajatých prostorách společnost Chronicare s.r.o.,“ vysvětluje Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk s. r. o.

Společnost Chronicare byla vybrána na základě vyhodnocení nabídek podaných k záměru zveřejněného dne 9. 10. 2013 o možnosti podnájmu nebytových prostor. Nemocnice spoluprací s firmou získá nejenom zrekonstruované prostory, znamená pro ni také výrazný finanční přínos a bude také moci generovat pacienty na oddělení následné péče, které se chystá zřídit. Navíc oddělení následné intenzivní péče významným způsobem zvýší kvalitu lékařské péče pro pacienty z celého Nymburska.

Prostory byly ke stavbě předány 24. dubna a rekonstrukce by měla být dokončena v závěru srpna letošního roku. Pravidelně na ní s týdenní frekvencí probíhají kontrolní dny. Těch se mimo jiné účastní MUDr. Luboš Kmeť, jednatel Chornicare s.r.o.

„Do dnešních dnů proběhla řada intenzivních jednání, která byla naplněna snahou najít optimální model spolupráce mezi naší společností a nemocnicí Nymburk tak, aby výsledná varianta co nejvíce vyhovovala potřebám nemocnice, zejména z pohledu maximálních možností jejího dalšího rozvoje, při zachování původního záměru zřízení pracoviště chronické intenzivní péče. Celý tento proces byl nyní završen zahájením částečné přestavby zázemí operačních sálů nákladem naší společnosti, díky kterému nemocnice získá nové a kvalitní prostory pro zázemí pacientů a moderní jednotku pooperační intenzivní péče,“ vysvětluje Luboš Kmeť.

Při plánování byly vzaty v potaz i připomínky uživatele, respektive personálu nemocnice. Na základě nich se tak ještě změnila chodba, která byla dispozičně upravena tak, aby lépe vyhovovala především transportním požadavkům.

Dalším krokem po zprovoznění pracoviště následné intenzivní péče společností Chronicare bude rekonstrukce pavilonu bývalého dětského oddělení, kde získá nemocnice prostor pro rozšíření svých služeb o následnou lůžkovou a eventuálně rehabilitační péči. Celý tento záměr byl také kladně hodnocen ministrem zdravotnictví ČR a zástupci VZP při jejich nedávné návštěvě v nemocnici.

„Hlavní přínos však osobně vidím ve výrazném rozšíření a zkvalitnění služeb pro pacienty nemocnice a občany Nymburka a přilehlého regionu, neboť to je hlavním cílem společnosti Chronicare, a mohu slíbit, že společně s nemocnicí a jejím managementem uděláme vše pro jeho naplnění,“ uzavírá Luboš Kmeť.

 

Kontakt pro bližší informace:

Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz