Tablety usnadní komunikaci s neslyšícími

Untitled

Nymburská nemocnice získala statut Bezbariérová nemocnice pro neslyšící. Nově totiž nabízí sluchově postiženým pacientům tablet, prostřednictvím kterého mohou komunikovat se zdravotníky ve znakové řeči pomocí on-line tlumočníků.

„Tablet, díky kterému se usnadní komunikace se sluchově postiženýmipacienty, máme zapůjčený od organizace APPN (Agentury pro neslyšící). Nymburská nemocnice se tak zapojila do projektu Bezbariérové nemocnice i pro neslyšící. Věřím, že tato služba umožní odstranit bariéru při komunikaci zdravotníků s neslyšícími,“ řekla ředitelka Nemocnice Nymburk JUDr. Alice Opočenská.

Tablet je velkým přínosem pro lékaře i nelékařský zdravotnický personál. Práce s ním je velice jednoduchá. Sestra nebo lékař hovoří u tabletu a tlumočnice sdělení pacientovi znakuje a zase zpět překládá. Obrovským přínosem je pak fakt, že jsou tlumočníci on-line 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Tablet bude k dispozici pro pacienty i personál na centrální recepci nymburské nemocnice. Vyžádat si ho může pacient sám, stačí mu jen občanský průkaz, nebo o něj požádá přímo personál. Co je důležité, on-line tlumočnická služba pro neslyšící je poskytována zdarma,“ dodává JUDr. Opočenská.

O možnosti využití tabletu budou pacienti informováni prostřednictvím modrobílých samolepek, které budou vylepeny v celém areálu nemocnice.