Včasné odhalení rakoviny tlustého střeva výrazně zvyšuje šance na vyléčení

01-Endoskope

Téměř pětašedesát procent vyléčených pacientů, kteří onemocněli rakovinou tlustého střeva. Taková je úspěšnost léčby pacientů, jejichž onemocnění odhalili v roce 2008 v gastroenterologické ambulanci nymburské nemocnice. Kritériem úspěšnosti je pětileté přežití od stanovení diagnózy bez recidivy. Do statistiky nejsou započítáni pacienti, kteří zemřeli do pěti let na jinou diagnózu, která nesouvisí s nádorem tlustého střeva.

Číslo ukazující na vyléčené má od roku 1997, kdy nemocnice vede podrobné statistiky, převážně stoupající tendenci. V prvním sledovaném roce se úspěšnost zastavila na 31 procentech, o něco nižší nemocnice zaznamenala ještě v letech 1999 a 2000. Za rok 2009, kdy ještě nejsou zcela zkompletovaná čísla, se počítá s předběžnou padesátiprocentní úspěšností.

Největší podíl na vysoké šanci na úplné vyléčení má včasné odhalení nemoci, k čemuž přispívá především preventivní vyšetření. Na tomto poli je podle MUDr. Karla Doležala, lékaře gastroenterologické ambulance, nejdůležitější osvěta a nejvíce podle něj funguje aktivně pracující obvodní lékař, dále výskyt nádoru v blízkém příbuzenstvu, televizní vysílání (spot se známými osobnostmi provádějící si test na okultní krvácení ve stolici) a internet.

„Pokud se již pacienti dostanou k lékaři, pak je rozhodující obvodní lékař s aktivním nabízením testů na okultní krvácení. Zejména jde o pacienty, kteří koloskopii v posledních čtyřech až pěti letech nepodstoupili, jsou ve věku nad 50 let a nemají příliš vážné přidružené choroby. Hodně také dělá erudice a pověst, kterou má to které endoskopické pracoviště. Dobrá spolupráce mezi pacientem, pojišťovnami a lékaři se udává maximálně u dvou třetin populace. Ostatní jedinci se preventivního programu z různých důvodů neúčastní,“ vysvětluje Karel Doležal.

Preventivní vyšetření probíhá formou vyšetření stolice na okultní krvácení anebo rovnou vyšetření preventivní kolonoskopií. Při koloskopických vyšetřeních a polypektomiích se sice mohou vyskytnout komplikace, z nichž nejzávažnější jsou krvácení po výkonu, které se může projevit i za několik dní, a perforace tlustého střeva, ale jsou velmi vzácné a jsou zaznamenávany v minimálním množství případů.

„V letech 2007–10 jsme měli pouze jedno těžké krvácení a jednu perforaci po polypektomii, a to při celkem 305 pacientech. V letech 2011–14 jsme měli rovněž jedno těžké krvácení a dvě perforace po polypektomiích, ovšem při celkem 638 pacientech. V těchto letech nedošlo k perforaci při samotné koloskopii a za celou moji kariéru od roku 1995 pamatuji celkem pět perforací,“ uvádí lékař.

Jak dále doplnil, preventivním vyšetřením lze zachytit kolorektální karcinom již v časné fázi, kdy je úspěšnost léčení vysoká. „Z našich dat vyplývá zvyšující se počet „preventivních” pacientů a s tím i lepší výsledky léčby, která se ale u polypektomií projeví až po více letech, tj. zatím lze registrovat jen příznivý trend v úspěšnosti léčby a doufám, že to takto bude pokračovat. Ve vydané publikaci Zpráva o zdraví obyvatel Středočeského kraje je avizován výrazný nárůst počtu novotvarů tlustého střeva, z našich statistik však tento fakt nevyplývá,“ uzavírá Karel Doležal.

Světové studie jednoznačně prokázaly, že jedinou účinnou metodou ke snížení výskytu kolorektálního karcinomu v populaci je preventivní odstraňovaní adenomových polypů z tlustého střeva a konečníku, (a to právě cestou polypektomie při koloskopickém vyšetření), ze kterých v horizontu několika měsíců až let právě nejčastěji vzniká zhoubný nádor. I zde se lékařům v nymburské nemocnici daří navyšovat čísla. Zatímco v letech 1997–2000 zaznamenaly statistiky 12–18 pacientů za rok s odstraněnými polypy, v roce 2013 došlo k nárůstu na 168 a v loňském roce dokonce na 197.

Preventivní vyšetření v současnosti plně hradí VZP a další pojišťovny u zdravých lidí nad 50 let věku. Česká republika si v celosvětovém žebříčku výskytu kolorektálního karcinomu drží nelichotivé 1.–2. místo.

Kontakt pro bližší informace:

Pavlína Stránská
Tisková mluvčí Nemocnice Nymburk s. r. o.
GSM: +420 739 372 041
stranska.pavlina@nemnbk.cz